HOAN CA MÙA XUÂN
Phương Trân Mỹ Huyền


ĐK. Xuân về lòng nguyện Chúa Xuân đổ tràn phúc ân vào lòng chúng nhân còn nhiều vương vấn. Xuân về người người chúc nhau cuộc đời bớt đau sự lành đến mau hưởng quê đời sau.

1. Mùa xuân đang đến trên quê hương muôn người vui mừng. Vì xuân đem đến bao yên vui cho người sầu khổ. Lạy Chúa con hát lên câu ca, ca tụng Chúa Trời. Tình Cha như ánh xuân yêu đương ấp ủ đời con.

2. Mùa xuân đang đến trong tim con sau một năm dài. Mùa xuân mang đến trong tim con khát vọng hạnh phúc. Lạy Cha con muốn ca vang lên chúc tụng xuân thắm nồng. Lạy Cha con muốn xin Cha ban thứ xuân bền lâu