BÀI CA HỒNG PHÚC
(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 5)
Nguyễn Bách


1. Hỡi Nữ Vương Thiên Đàng! Mẹ hãy mừng vui hỷ hoan. Chúa đã thương cho Mẹ được hưởng phúc cao hơn bao người thế. Tiếng hát ca vang trời. Mừng kính Nữ Vương muôn đời. Được hưởng ơn cạnh Chúa. Nguyện Mẹ thương nhớ đến đoàn con.

2. Hỡi Nữ Vương Thiên Đàng! Mẹ hãy nhìn nơi dương thế. Vẫn ngước trông lên Mẹ chờ mong Nữ Trinh ban ơn hồng phúc. Kính tiến dâng lên Người. Lời hát chúc khen vang trời. Nguyện Mẹ thương gìn giữ. Ngày hôm nay đến cuối cuộc đời.

ĐK: Xin cho con sống từng ngày hôm nay. Noi gương Mẹ xưa trên thế gian này. Yêu thương, vâng phục, luôn ngợi khen Chúa. Mai sau trên trời được Chúa thưởng ban.