BÀI CA KHÓ NGHÈO
(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 3)
Nguyễn Bách


1. Mẹ đi mãi tìm nơi náu thân giữa đêm lạnh băng, Loài người xa vắng nhìn không xót thương, Chúa Con sắp hạ sinh không nơi tựa nương.

2. Đồng hoang vắng dừng chân náu thân giữa rơm hèn khô, Mẹ nhìn Con thơ đẹp như giấc mơ, Vẫn tin Chúa quyền năng dẫu đang lầm than.

ĐK:
Nơi hang đá đơn hèn, trong gian khó không ưu phiền, Mẹ ru con trìu mến. Nguyện Mẹ cho lòng con biết an vui, sống khó nghèo thôi. Dù ngày hôm nay đời tay trắng tay, nhớ gương Mẹ đây: phó dâng từ ng ngày. (2. Đồng hoang...)

Nơi hang đá đơn hèn, trong gian khó không ưu phiền, Mẹ an vui cạnh chúa. Mẹ ơi xin dạy con sống an tâm giữa nơi phù vân một lòng tin vững quyền năng Chúa thương giúp con từ ng bước, thế gian đồng hành.