BÀI CA SỐNG LẠI
(Mầu Nhiệm Mân Côi - Mù a Mừng 1 )
Nhạc : Y. Chính - Lời : Nguyễn Bách


1. Được mai táng trong mồ, ba ngày sau Chúa sống lại. Trần đời ơn Ngôi Hai xua trừ màn đêm sự chết. Ánh vinh quang phục sinh, khải hoàn soi sáng trần ai. Khắp nhân gian hợp tiếng ca mừng Con Chúa sống lại.

2. Dù đêm tối bao trùm, nhưng tình yêu vẫn thống trị. Từ ngục tù đêm đen nay Ngài vinh thắng sự chết. Chúa Ki-tô phục sinh, hỡi người nhân thế mừng vui. Chúa Ki-tô toàn thắng, mau cùng vang tiếng chúc mừng.

ĐK: Alleluia! Maria con xin ca hòa hát mừng Con Chúa, Ngài toàn thắng lỗi nhơ sự chết. Xin Mẹ giúp con theo gương Chúa không vướng tội đời, linh hồn trong trắng cùng Con Chúa Phục Sinh.