CÙNG TIẾN DÂNG
Phanxicô


1. Cùng tiến dâng lên bánh rượu này, dâng tình yêu phút huyền siêu. Hồn xác con như lễ toàn thiêu, dâng Chúa Trời nguyện dâng Chúa Trời.

ĐK. Xin dâng lên Chúa Trời, xin ơn trên xuống cho người.

2. Cùng tiến dâng năm tháng miệt mài, dâng ngày sau biết về đâu. Cùng tiến dâng bao nỗi bể dâu, dâng kiếp người buồn vui giữa đời.

3. Cùng tiến dâng mơ ước cuộc đời, đêm dần qua cây nở hoa. Cùng tiến dâng câu hát lời ca, mong tiếng cười rộn vang cõi đời.