ĐỨC BÀ AN ỦI KẺ ÂU LO 2
Pm. Cao Huy Hoàng


ĐK. Lạy Đức Bà an ủi kẻ âu lo, xin Bà cầu cho chúng con đang âu lo. Trăm nỗi âu lo giày vò hồn con nát tan. Trăm nỗi thương đau lụy phiền hồn con xót xa. Bà ơi hỡi Bà an ủi kẻ âu lo. Xin cầu cho chúng con mãi âu lo.

1. Âu lo vì tội vì tình. Âu lo vì chuyện mưu sinh. Âu lo vì mất niềm tin yêu. Âu lo Bà ơi trăm chiều.

2. Âu lo vì nợ vì tiền. Âu lo ngàn nhục oan khiên. Âu lo tuổi đã chiều bên hiên. Âu lo ngàn đêm ưu phiền.

3. Âu lo thời tận thời tàn. Âu lo vì bệnh nguy nan. Âu lo đời thế trần tiêu tan. Âu lo tìm quê thiên đàng.