NGỢI KHEN CHÚA XUÂN
Phanxicô


ĐK. Ngợi khen Chúa là mùa xuân xinh tươi muôn hoa. Ngợi khen ơn Chúa ân cần thiết tha, giữ gìn chúng ta bao ngày tháng qua.

1. Ngợi khen Chúa trong vũ trụ bao la, cánh đồng xa núi gần con suối hiền hòa. Ngợi khen Chúa trong muôn cõi lòng thiết tha, một mùa xuân bao mơ ước dệt tiếng ca.

2. Ngợi khen Chúa theo mùa lá rụng bên hiên, có nhiều đêm cõi lòng hiu hắt buồn phiền. Ngợi khen Chúa ban mai ánh hồng đã lên, từ trời cao ơn thiêng xóa mờ bóng đêm.

3. Ngợi khen Chúa với lòng cảm tạ tri ân, giữa ngày xuân thấy tình yêu Chúa thật gần. Ngợi khen Chúa say sưa cõi lòng thế nhân, nhìn mùa xuân nơi đâu cũng là phúc ân.