TỰA HẠT MIẾN

Lm. Mi Trầm


1. Tựa hạt miến kết thành tấm bánh, lòng muôn người hợp chung câu hát mừng Chúa thương kết hợp muôn người trong tình yêu tuyệt vời.

ĐK. Dâng lên Chúa một khúc ca muôn lòng chung hòa mừng Chúa ta, dâng lên Chúa lời thiết tha muôn đời ca hòa tình Người bao la.

2. Tựa chùm nho ép thành rượu thánh, lòng muôn người hợp chung câu hát, mừng Chúa thương tuôn đổ máu đào, giao hòa đất với trời.

3. Tựa đàn chiên mong về chuồng xưa, lòng muôn người hợp nhất trong Chúa, Người tái sinh tinh thần con người trong tình yêu đời đời.