NGƯỜI ĐÃ CẤT BƯỚC
Lm. Tri Văn Vinh


ĐK. Người đã cất bước trên đường đời. Người đã cất bước đến muôn nơi. Người đến chiếu sáng đêm âm u muôn dân khỏi ngục tù cho ta Tin Mừng cứu rỗi. Người đã đến với hết mọi người. Người đến với những ai nghèo nàn. Hồng ân ban cho kẻ đơn sơ muôn ơn phúc nơi nơi an vui cho người thế nhân.

1. Chúa đã đến với thân hèn đêm đông buốt lạnh lùng mang thân kẻ nghèo khó. Người đã đến cất tiếng kêu ai, quanh đây sẽ theo Người đi loan sứ điệp tin vui. Chúa đã đến với thân nghèo không nơi để tựa đầu không nơi để dừng chân. Ngài đã cất bước không vương vấn quyết đem trọn đời mình hầu mong cứu độ nhân gian.

2. Chúa đã sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng đây nước trời gần bên. Này những kẻ đau yếu được lành, ai phong hủi được sạch kẻ chết sẽ lại được sống. Xin cho con biết theo Ngài, không mang túi mang gậy, áo khoác ngoài cũng không và cũng không mang dày mang dép, cũng không mang bạc tiền để theo bước Ngài đã đi.

3. Mau ra đi đến thôn làng ai xứng đáng hãy tìm hãy ở lại nhà đó. Và hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận an vui sẽ ngự lại đó. Đây Ta sai chúng lên đường như chiên giữa sói rừng giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng sống đơn sơ hiền hoà để ơn Cứu Độ tràn lan.

PDF