CA LÊN ĐI 3
Tác giả: Lm. Kim Long1. Ca lên đi thần thánh trên thiên đình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

ÐK: Ca lên đi, chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơi, ca lên đi, triều thần ơi, ca lên đi

2. Ca lên đi, nào thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

3. Ca lên đi, trời đất bao la ngợp kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

4. Ca lên đi, rừng núi đua chen ngàn cỏ hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

5. Ca lên đi, triều sóng dâng cao đẹp đại dương, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

6. Ca lên đi, ngàn cánh chim tung trời dọc ngang, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

7. Ca lên đi làn gió xuân thơm nồng hương hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời

8. Ca lên đi, hỡi ánh trăng thu đẹp trời cao, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời