MẸ TIÊN PHONG
Cao Huy Hoàng


1. Băng qua đồi băng qua núi, băng qua suối băng qua rừng, băng qua từng những miền xa, băng đêm tối băng sương mờ. Mẹ băng mãi dưới nắng mưa Mẹ mong đến anh em mình, Mẹ báo tin đây ân tình là niềm vui Con Mẹ cưu mang.

ĐK. Mẹ, Mẹ là tiên phong vượt suối băng ngàn báo tin vui mừng trần gian được ơn cứu rỗi Ma - ri - a ơi Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ là tiên phong nhịp bước lên đường báo tin vui mừng Mẹ ơi dìu con đi mãi đến với thế gian xa ngàn.

2. Chim đem cành Ô - liu mới sau cơn lũ sau đêm dài, sau bao ngày tháng đợi mong Xuân nay đến cho nhân trần. Bồ câu trắng ấy báo tin mùa xuân mới xuân thanh bình, Mẹ báo tin đây ân tình là niềm vui Con Mẹ cưu mang.

3. Trong tin mừng bao ân phước con vui bước theo chân Mẹ, đem tin về những miền xa, xa chân lý xa ân tình. Mẹ ơi hãy thắm phúc thiêng lòng con vui ơn trung thành, nhịp bước chân con lên đền và truyền rao Tin Mừng yêu thương.