SAO MAI
7 Thứ


1. Đường con đi ngàn dặm xa bao là gian khó. Xin Mẹ giúp con kiên định hướng đi tìm về quê trời. Phận con đây thật mỏng manh trên đường lữ thứ. Xin Mẹ giúp con yên bình chuyến đi về đến quê trời.

ĐK. Ôi Ma - ri - a. Mẹ là Sao Mai sáng ngời. Dẫn lối đưa đường cho người lữ khách tha hương. Ôi Ma - ri - a. Mẹ là Sao Mai sáng ngời. Ân phúc cao vời. Danh Mẹ toả sáng nơi nơi.

2. Đường con đi chuyện buồn vui xoay tròn năm tháng. Xin Mẹ giúp con vui nhận đắng cay hằng ngày trên đường. Phận con đây nguyện ở trong tay Mẹ mãi Mãi. Xin Mẹ đoái thương che chở chúng con trong cánh tay Mẹ.