DÂNG NGÀI TÌNH SON
Sr. Hương Đan


ĐK1. Dâng Ngài í a dâng Ngài rượu nồng bánh thơm là tình thơm. Dâng Ngài í a dâng Ngài trọn mối tình là tình thắm nồng. Tình yêu đơn thành tình yêu hiến thánh. Tình yêu thắm tình tình yêu trung trinh.

1/ Hiến tế tình yêu dâng lên Cha ca tình thánh ân. Hiến tế tình yêu dâng hương kính chúc khen tạ ơn. Hiến tế tình yêu dâng lên Cha ước nguyện cõi trần. hiến tế tình yêu thánh hiến cuộc đời với Đức Kitô

ĐK2. Dâng Ngài í a dâng Ngài trọn một khối tình là tình son dâng Ngài í a tình đầu trọn khối tình là tình thắm mầu. Tình yêu trung thành tình yêu tế hiến tình yêu rạng ngời, tình yêu trung kiên.

2/ Hiến tế tình yêu trong Giêsu con Ngài dấu yêu. Hiến tế tình yêu trong Maria mẫu thân đời con. Hiến tế tình yêu dâng lên Cha tháng ngày dãi dầu. Hiến tế tình yêu gắn bó cuộc đời với Đức Kitô (đk1)

3/ Hiến tế tình yêu dâng lên Cha ân tình sắt son. Hiến tế tình yêu dâng lên Cha dấu chân tạc ghi. Hiến tế tình yêu bao gian lao dãi dầu sớm chiều. Hiến tế tình yêu gắn bó mặn nồng với Đức Kitô.