Tình Chúa Yêu Con 1
Lm. Từ Duyên

1, Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu cao vời, Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh ví, Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu cao vời, Tình Ngài dâng cao như muôn sóng trào, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào.

2.Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên, Tình Ngài yêu con ai suy cho vừa. Tình Ngài yêu con bao la đắm đuối, Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên, Và Ngài yêu con Chúa đã hiến thân, Để rồi hy sinh chết treo thập hình.

3. Tình Chúa yêu con sáng hơn sao trời, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu khôn lường, Tình Ngài yêu con mênh mông biển rộng. Tình Ngài yêu con nồng nàn hương mới.Tình Chúa yêu con mãi luôn dạt dào, Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô bờ, Tình Ngài yêu con hương thơm mặn nồng, Tình Ngài yêu con thắm hơn hoa hồng.

ĐK: Lạy Thánh Tâm Chúa yêu con một đời yêu con trọn đời tình yêu Chúa cao vời, Lạy Thánh Tâm Chúa bao năm cuộc đời tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi.