HỠI CÁC TẦNG TRỜI
Is. 45 - CNL CN 4 MV
Sr. Trầm Hương

ĐK: Hỡi các tầng trời hãy đỗ sương mai! Hỡi ngàn mây hãy mưa Đấng Công Chính! Đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ!

1. Đẹp thay trên núi đồi, bước chân người loan báo tin vui: Si-on ơi! Đấng Cứu Chuộc ngươi đang tới. Người đưa tay cứu vớt dân Người!

2. Nào cùng nhau đứng dậy, tiếng reo hò vang khắp nơi nơi. Muôn dân ơi! Ánh Sáng Hừng Đông đang tới. Người xua tan bóng tối đêm dài!