LÊN ĐƯỜNG CÙNG GIÊSU
Sr. Hương Đan


ĐK. Lễ đã hết ta lên đường cùng Giêsu đi về muôn hướng. Lễ đã hết ta lên đường cùng Giêsu đi khắp nẻo quê hương

1/ Gieo niềm tin, gieo tình thương cho muôn người nhận biết Chúa Trời. niềm tin, gieo tình thương cho muôn người biết Chúa nơi nơi

2/ Ta cùng nhau đem tình Cha cho muôn người hợp nhất với Cha. Ta cùng nhau đem tình Cha cho muôn người khắp bốn phương xa