XUÂN TẠ ƠN
Sr. Hương Đan

1. Và rồi một năm đã qua biết bao ân lành Chúa ban. Tình Ngài yêu mến chứa chan từng phút giây không ngơi tuôn tràn. Giờ đầu năm mới đã sang tiếng chuông thánh đường ngân vang. Rộn ràng khúc hát tri ân con cảm tạ tình Chúa vô ngần.

ĐK. Chúa là mùa Xuân đem yêu thương con hằng ước mong. Chúa là mùa Xuân đem tin yêu gieo trong cõi lòng. Giữa đời trần gian bao truân chuyên con hằng đợi trông. Đến ngày về bên Chúa là mùa Xuân hy vọng.

2. Đời con ngược xuôi tháng năm lắm khi ân tình phôi pha. Trần gian con mãi đi xa giờ bỗng nghe nhớ mong quê nhà. Tìm về bên Chúa Chúa ơi tiếng con khẩn nguyện thiết tha. Ngày Xuân xin Chúa thứ tha con cảm tạ tình Chúa vô ngần.