XUÂN HỒNG ÂN
Sr. Hương Đan


1. Mùa xuân cho muôn hoa tươi thắm. Mùa xuân về nắng ấm reo vui. Mùa xuân ta ngân vang câu hát. Chúc khen tình Chúa bao la. Mùa xuân đi qua nay bỗng tới. Mùa xuân về gieo rắc nơi nơi. Niềm vui trong ta dâng phơi phới. Mừng xuân mừng hồng ân Chúa ban.

ĐK. Xuân đến trong nắng hồng, xuân chứa chan hy vọng. Xuân đến trong cõi lòng, mùa xuân bao ước mong. Xuân đến thêm tuổi đời, xin Chúa ban ơn trời, cho đức tin sáng ngời bừng lên như xuân mới.

2. Mùa xuân gieo yêu thương muôn hướng. Mùa xuân về trên khắp quê hương. Nguyện xin cho xuân nay tươi thắm. Muôn người được ấm êm vui xuân. Mùa xuân nghe muôn chim ca hát. Người vui vì năm mới đã sang. Cùng nhau ta dâng lên Thiên Chúa, bài ca bài tạ ơn thiết tha.

3. Đời con bao nhiêu năm xuân đến, là bao hồng ân Chúa thương ban. Ngày đêm theo con trên muôn lối. Dẫn đưa từng bước chân con đi. Quỳ đây nghe tin vui xuân tới. Lòng con nguyện dâng khúc tri ân. Vì qua, qua bao nhiêu năm tháng. Tình thương Ngài hằng luôn chứa chan.