NOEL EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
Sr. Hương Đan


1. Giữa đêm mùa đông con Chúa sinh xuống đời. Máng rơm làm nôi chẳng ngại chi tanh hôi. Vì yêu nhân thế Chúa quên đi ngai trời. Xuống nơi gian trần nhận kiếp sống đơn côi.

ĐK. Noel Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Noel Emmanuel Thiên Chúa đến với gian trần. Noel Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Noel Emmanuel Thiên Chúa yêu ta vô ngần.

2. Chúa đã vì yêu sinh xuống đêm giá lạnh. Tấu lên bài ca, một bài ca vinh danh. Tạ ơn Thiên Chúa đến ban muôn ơn lành. Chúc khen danh Ngài vượt trên cõi trời cao xanh.

3. Tiếng con hoà vang theo tiến ca tiếng đàn. Bay lên trời cao hoà cùng muôn trăng sao. Cùng muôn tinh tú hát vang câu cảm tạ. Chúa yêu con người tình yêu quá cao xa.