MỪNG CHÚA XUÂN SANG
Lm. Văn Chi


ĐK. Mừng Chúa xuân sang, đông đã phai tàn. Xuân đến hòa vang, ngàn chim ca hát, chào đón Chúa xuân về. Mừng Chúa xuân sang, sưởi ấm tâm hồn. Xin Chúa mùa xuân, Ngài ban ơn phúc, một năm mới khang an.

1. Xuân yêu thương dâng về Chúa, bao tin yêu niềm phó thác. Xin dâng Cha đầu xuân mới, Cha ban ơn phúc chan hòa.

2. Xin dâng Cha muôn mạch sống, xuân yêu thương niềm tin mới. Ban muôn ơn và hạnh phúc, bao hân hoan với tháng ngày.

3. Cha thương ban muôn hồng phúc, cho quê hương trời xuân mới. Muôn yêu thương ngày tươi sáng, xuân tương lai mới huy hoàng.

4. Dâng Cha khoan nhân từ ái, đây xuân gia đình dâng hiến. Cho an vui mùa xuân mới, yêu thương hạnh phúc cuộc đời.

5. Xuân dâng Cha muôn tình mến, Cha thương ban ngàn hồng phúc. Xin cho cha mẹ con đây, luôn khang an với tháng ngày.