MẸ LÀ MÙA XUÂN
Sr. Hương Đan


1. Mẹ là mùa xuân yêu thương đến cho cuộc đời. Mẹ là mùa xuân an vui cho toàn thế giới. Mẹ là mùa xuân tin yêu thắp lên cho đời. Mẹ là mùa xuân yêu thương tràn khắp muôn nơi.

ĐK. Ôi Maria tình Mẹ hằng luôn chứa chan. Mẹ là mùa xuân vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa. Nay trên đất Việt đón chào mùa xuân tươi sáng. Xin thương cho con mơ về mùa xuân Thiêng Đàng.

2. Mẹ là mùa xuân đem tia nắng cho cuộc đời. Mẹ là mùa xuân mang theo từng làn gió mới. Mẹ là mùa xuân cho hoa ngát hương đất trời. Mẹ là mùa xuân cho con tình mến khôn vơi.