BÀI CA THỐNG HỐI
Lm. Văn Chi

ĐK. (Ngước mắt nhìn về thiên nhan Chúa, Chúa ơi xin thứ tha tội lỗi trần đời) Đời con đang hoài thai trong vòng tội lỗi, Chúa ơi xin thứ tha trong tình thương cao vời. (Mãi xa vời hồn con tìm đến Chúa ơi như nai khát mong đến suối nguồn) Hồn con mong tìm Chúa trong tình tha thứ, Chúa ơi tim con vang khúc ca Thiên đường.

1. Ánh mắt này nhìn lên thống hối Chúa ơi, bánh cơm ăn là suối lệ tràn. Giọt lệ khóc than phận hèn yếu Chúa ơi, xin giúp con cuộc sống vẹn toàn.

2. Khóc những lần hồn con yếu đuối Chúa ơi, ngước trông lên lạy Chúa nhân từ. Tìm về Chúa tâm hồn hạnh phúc Chúa ơi, xin cứu con thoát những ngục tù.