TỪ DẠO ẤY
Lm. Văn Chi1a. Ngay từ dạo ấy Ngài đã yêu tôi tình yêu thương diệu vời (Yêu thuơng diệu vời). Từ khi chưa có đồi núi thênh thang lũng sâu sông dài tình yêu đã đến (Tình yêu đã đến). Ngay từ ngày ấy chưa có ngàn mây và trăng sao chưa tạo dựng (Chưa được tạo thành). Mặt trời chưa có Ngài đã yêu tôi dấu yêu thiên đường. Ngài thương mến tôi (Luôn thương mến tôi).

ĐK. Xin tri ân Ngài luôn mãi vang ca khúc tạ ơn trọn cuộc sống gian trần. Xin tri ân Ngài luôn mãi vì tình yêu đầy vơi trọn đời xin hiến dâng.

1b. Rồi từ ngày tôi dâng hiến đáp lại lời mời theo ân phúc. Hiến dâng tin yêu này đong đầy đời tương lai hiện tại làm sính lễ hiến trao.

2a. Rồi ngày nào đó Ngài đã thương tôi gọi tôi theo Ngài đi (Kêu tôi theo Ngài). Đường đi với Chúa dù lắm chông gai gió sương lạnh lùng đời tôi theo lối (Đời tôi theo lối). Rồi ngày nào đó nghe Chúa gọi tôi và tim tôi như bừng say (Tim tôi bừng say). Tình yêu chất ngất đổi mới tim tôi dấu yêu ngọt mềm đời tôi hiến dâng (Tôi xin hiến dâng). (ĐK)

2b. Và từng hàng bạch lạp sáng, tiếng mời gọi đời tôi đoan hứa. Chúa ơi yêu thương là chấp nhận giờ đây xin thề nguyện trọn một đời hiến dâng.