LỄ DÂNG ÂN TÌNH
Lm. Văn Chi


1. Dâng lên Ngài cuộc đời dương thế, dâng ân tình và đời hy sinh. Dâng trọn vẹn quá khứ hiện tại, dâng về Ngài năm tháng trần gian. Dâng lên Ngài vầng tim nhỏ bé, dâng cuộc đời và niềm thương đau. Bao tháng ngày với những nguyện cầu, dâng về Ngài Thiên Chúa tình yêu.

ĐK. Dâng, con xin dâng, xin dâng lên Ngài của lễ thơm ngát ân tình. Dâng, con xin dâng, xin dâng lên Ngài trọn kiếp sống giữa đời trần gian.

2. Dâng lên Ngài dù đời cay đắng, dâng tâm hồn và niềm yêu tin. Dâng thập tự trong suốt cuộc đời, dâng về Ngài lo lắng ngày mai. Dâng lên Ngài tình yêu phó thác, dâng tâm tình và ngàn mơ ước. Dâng ân tình chan chứa ngập tràn, dâng về Ngài Thiên Chúa tình thương.

3. Dâng lên Ngài tình yêu son sắt, dâng gia đình và người thân yêu. Dâng ngày dài với những vui buồn, dâng về Ngài những lúc buồn đau. Dâng lên Ngài một đời phó thác, trong an bình một ngày xin vâng. Dâng lễ vật yêu dấu nghìn trùng, dâng về Ngài hoan khúc tình thương.