VÒNG TAY YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT
Lm. Văn Chi


Chung quanh anh chung quanh chị chung quanh em hôm nay đây ta về gặp gỡ, nối trái tim nối vòng tay trong yêu thương hiệp nhất hòa ca. Tuổi trẻ ơi dậy mà đi ngàn trái tim thắp sáng yêu thương. Chung quanh anh, chung quanh chị, chung quanh em, cho yêu thương gọi về hiệp nhất thắp sáng lên tối trần gian hay bóng đêm lạnh lẽo u buồn. Cùng với Chúa dậy mà đi và hát vang khúc nhạc yêu thương. Hiệp nhất yêu thương, nối vòng tay xây dựng thế giới. Hiệp nhất cùng với Chúa chúng con lên đường.