HỒNG ÂN VÀO ĐỜI
Lm. Văn Chi


1. Vào đời bằng tiếng khóc, vào đời bằng ánh mắt, vào đời bằng tiếng nói, vào đời bằng tiếng hát yêu thương. Vào đời một kiếp sống, vào đời tình yêu thương, vào đời gặp gỡ Chúa, một đời là điệp khúc hồng ân.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa thương yêu con cho con vào đời. Hành trang trên đường con đi là niềm tin mến. Vì Chúa dẫn dắt đời con đi trong tình thương. Đời con hân hoan tin yêu trong niềm an vui.

2. Vào đời cùng sánh bước, nụ cười tròn nắng ấm, vào đời để tiến bước, trọn niềm đời phó thác tin yêu. Vào đời cùng với Chúa, một đời để gắn bó, vào đời niềm tín thác, trọn đời là mộ khúc tình yêu.

3. Vào đời trời nắng ấm, một đời tròn yêu thương, tình Ngài dìu dắt mãi, một đời Ngài dẫn lối thênh thang. Vào đời tràn ánh sáng, dù đời ngập bóng tối, cùng Ngài đời bước tới, trọn đời là điệp khúc hồng ân.