TỪ VỰC TỐI

Lm. Kim Long

ĐK:Qùy cầu khấn bao đêm trường, từ vực tối muôn sầu thương tim con đợi mong Chúa mỏi mòn, không vơi niềm tin kính vẹn tròn, nhớ mãi tới Ngài nên héo hon. Ngài tạo tác thân con này tình Ngài có đâu đổi thay. Thiên thu hằng kiên vững nhiệm mầu, nên khi đời con vướng khổ sầu Chúa sẽ đáp lời con khấn cầu.

1.Từ vực sâu thương đau ngước trông lên Ngài. Này hồn con bao năm khổ sầu tê tái, kêu van lên Chúa mãi nào ngơi câu kinh chan nước mắt đầy vơi, thân con nay mòn mỏi xin Chúa hãy đáp lời.

2. Lòng Ngài luôn khoan sung thứ tha tội tình, để thần dân nơi nơi suy phục tôn kính, như quân canh ngóng ánh bình minh con dâng lên Chúa tiếng cầu kinh, mong sao được Ngài dủ thương ghé mắt đoái nhìn.

3. Này hồn con luôn luôn vững tin nơi Ngài, lời Ngài xưa tuyên ngôn con hằng ưu ái, xin thương soi chiếu ánh thần nhan đưa con mau đến cõi bình an, chung hân hoan lời tụng ca Chúa với Thánh Thần.
PDF