HOAN CA MÙA XUÂN
Lm. Văn Chi


1. Xuân sang chim ríu rít khắp nơi, hoa xuân tươi thắm muôn khung trời. Mở hội mùa xuân tươi mới, trùng điệp trùng ơn Chúa diệu vời.

ĐK. Một bài ca mới, dâng lên Chúa của mùa xuân. Vì ngàn hồng ân Chúa thương ban, hạnh phúc trong ân tình. Trầm hòa lời ca, vang muôn tiếng lên ngợi ca. (Nhịp nhàng một điệp ca hân hoan) Mừng ngày xuân mới khang an, xin Chúa ban ơn an hòa.

2. Hương xuân muôn ý thắm chứa chan, vui lên trong nắng xuân hanh vàng. Nguyện cầu một năm hạnh phúc, trọn đời một khúc hát thiên đàng.


PDF