SONG NGUYỀN YÊU THƯƠNG
Lm. Văn Chi


Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình trong hạnh phúc, yêu thương song nguyền cùng thắp sáng niềm vui. Thăng Tiến Hôn Nhân chan hòa tình thương mến. Tin yêu đồng hành nhịp bước đời thắm tươi. Thăng Tiến Hôn Nhân cùng nhau loan báo tình thương, ra đi muôn nơi tình yêu thay thế sầu vương. Thăng Tiến Hôn Nhân niềm tin thắp sáng ngàn phương. Giữ câu song nguyền hiệp nhất chứa chan tình thương.