TÂM CA LIÊN MINH THÁNH TÂM
Lm. Văn Chi


Liên Minh Thánh Tâm thề nguyền theo Giê-su, dưới cờ Thánh Giá nhiệt thành vui say bước. Một đời hiến dâng Thánh Tâm Giê-su tình yêu. Hân hoan lên đường truyền giáo hăng say bền lâu.

ĐK. Liên Minh Thánh Tâm là chiến sĩ Công Giáo ngàn nơi. Bước theo Giê-su lòng trung tín mến yêu đầy vơi. Liên Minh Thánh Tâm lời đoan hứa không bao giờ phai. Hy sinh nguyện cầu xây đắp cho đời an vui.