NỤ CƯỜI SA MẠC
Lm. Văn Chi


Trao cho nhau nụ cười, trên sa mạc Si-nai. Trao cho nhau mến thương ta lên đường bước theo Ngài. Trao cho nhau nụ cười, trao cho nhau niềm vui. Cho tương lai sáng tươi trong hy vọng đầy yêu thương.