AVE MARIA
Lm.Huyền Linh

1. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào A - ve Ma - ri - a! Con dâng lên Mẹ lời mừng Ma - ri - a đầy phúc. Ma - ri - a đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Ma - ri - a Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa!

2. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng A - ve Ma - ri - a! Ma - ri - a Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn. Cho muôn dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Ma - ri - a Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan gần qua đoàn con yên vui gần xa.

3. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời A - ve Ma - ri - a! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối. Ma - ri - a Mẹ ơi hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng ôi sao mai bừng sáng. Ma - ri - a tình thương Mẹ ơi trông xem hồn con.

4. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. Trong giờ này sum vầy biệt ly đau thương ngày mai. Con không quên đọc lên lời A - ve Ma - ri - a! Ma - ri - a Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác. Luôn xông pha thời gian mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê trời mịt mùng ôi bao nhiêu buồn nhớ. Ma - ri - a Mẹ ơi! Lòng con mơ Quê Trời vui.