AVE MARIA
Hải Nguyễn

1. Khi tiếng chuông chiều vọng ngân trong không gian. Con đến bên Mẹ nguyện dâng câu kinh ngoan. Trong tuổi xuân hồng nhiều mơ ước mặn nồng. Xin Mẹ theo dõi giúp con gạn đục khơi trong.

ĐK: A - ve Ma - ri - a! Miệng con cất cao lời thơ tiếng ca ngân vang trong chiều xa. A - ve Ma - ri - a! Giữa đời ngã sa gương Mẹ bao la tươi thắm giữa muôn hoa.

2. Bao đóa hoa lành tỏa hương quanh thiên nhan. Con góp dâng Mẹ là bao nhiêu gian nan. Đi giữa giòng đời nhiều lo lắng đa mang. Chuỗi vàng Mân Côi giúp con lòng bình tâm an.