CA NGỢI CHÚA
Lm. Văn Chi


ĐK. Con sẽ ca ngợi Chúa, từ sớm mai khi con thức dậy sau đêm dài. Vì tình thương, vì tình thương của Chúa dâng cao vời vợi. Lòng trung tín của Người cao hơn vầng mây.

1. Chúa ngự lên tầng trời cao thẳm, Ngài giang tay phù trợ những kẻ yêu thương. Lòng nhân Chúa cao vời vô tận. Ca tụng Người đi hỡi dân muôn phương.

2. Biết nào ai hằng dìu tôi vào. Thành kiên đô bền chặt lũy vững bao quanh. Nào ai dẫn đưa vào trong thành. Con cầu Người thương, Chúa trên cao xanh.

3. Chúa tình yêu tràn đầy muôn thuở. Người đưa con về, dìu thoát kẻ vô lương. Vòng tay đỡ nâng con trên đường. Chân dày đạp trên những quân vô lương.