MÙA XUÂN ĂN NĂN
Đỗ Vy Hạ


1. Trong nắng xuân tươi ngày đầu một năm, con chắp đôi tay nguyện cầu ăn năn. Xin Chúa thương con tâm trí khô khan sống trong lỗi lầm chìm mê chốn bụi trần.

ĐK. Vâng! Xin Chúa xuân nhân từ rộng tình tha thứ, con dốc lòng sống tin yêu Ngài muôn đời. Vâng! Xin Chúa xuân chiếu ngời hồng ân cứu rỗi, cho khắp nơi sáng tươi hy vọng xuân hồng.

2. Trong tiếng hoan ca ngày đầu một năm, con thắp hương hoa gọi lòng ăn năn. Xin Chúa thương con say kiếp đi hoang chết trong gió ngàn về đây mắt lệ tràn.

3. Trong nỗi hân hoan ngày đầu một năm, con khép đôi mi thầm thì ăn năn. Xin Chúa thương ban cho dáng xuân sang xóa tan lỗi lầm đâm nát tâm can.