TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG
Đỗ Vy Hạ


1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng, làm thành lễ vật dâng về Cha chí nhân.

ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

2. Một niềm thành tâm xin dâng trọn xác hồn, Nguyện từng ngày tháng Chúa thắp lên niềm tin. Cho ước mơ hồng, đẹp lứa tuổi xuân, cuộc đời mai ngày xin Ngài thương đỡ nâng.

3. Hòa lời trầm ca cao bay về chín tầng. Ngợi mừng danh Chúa đã khứng ban hồng ân. Muôn tiếng tơ đàn, giọng hát nhịp nhàng, làm thành lễ vật dâng về Cha chí nhân.