NGƯỜI CON PHUNG PHÁ

1/ Một người con phung phá xin gia tài phá tả tơi, nghèo rồi tai ương đến, bao u sầu mới nghĩ suy

ĐK. Đây này lòng con đang đói, đây này lòng con đang khát. Ở nhà bao sướng vui với cha hiền, thôi bây giờ con trở về, thôi bây giờ về với cha

2/ Một người con phung phá muốn xa nhà sống lả lơi, bàng hoàng khi đói rét mới âm thầm hối tội xưa

3/ Một người con phung phá bao u sầu xác tả tơi, ngồi buồn ôm mặt khóc, quyết tâm chừa các tội xưa

4/ Một người con phung phá khi đói nghèo phải làm thuê, lòng buồn khi đói khát, nhớ cha hiền nhớ nhà xưa