NGỢI KHEN BA NGÔI
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.

1. Ngợi khen Chúa, Đấng tạo tác nên muôn loài, tầng trời cao vinh quang Chúa giải bày. Cảm tạ Chúa, Đấng đã khứng chọn chúng con, làm con cái xưng Người là Cha.

2. Ngợi khen Chúa, Đấng toàn thắng trên tử thần, là nguồn sống muôn năm vẫn vững bền. Cảm tạ Chúa đã lấy máu chuộc thế nhân, khỏi cuộc sống nô lệ lầm than.

3. Ngợi khen Chúa chính nguồn sức thiêng uy hùng, là tình yêu cao xa ngất cửu trùng. Cảm tạ Chúa đã đến dắt dìu thế nhân, và ban phát dư tràn hồng ân.