XUÂN HỒNG VỪA SANG
Đỗ Vy Hạ


1. Xuân hồng vừa sang hoa lá tươi nảy mầm, chim rừng tung bay trong gió mai nồng ấm. Nắng chiếu ánh quang xua bóng đêm đông tàn. Con ca hát mừng tạ ơn Chúa cao sang.

ĐK. Chúa đến chúc phúc trên trần gian, cho tim con say men hương tình xuân, thơm nồng ôi bàn tay ân thánh. Với khúc kính mến con hòa ca, xin dâng lên tôn nhan muôn lời kinh. Nguyện đời con được luôn vững tin.

2. Tơ đàn ngân vang trong tiếng ca nhịp nhàng, hương mùa xuân mới theo gió tung ngàn hướng. Cám mến Chúa xuân đã điểm tô đẹp ngời. Con ca hát mừng ngợi danh Chúa vinh quang.

3. Xin từng ngày tháng con nhớ ghi tạc lòng, ân tình Ngài ban cho thế gian nguồn sống. Mãi mãi chúc khen Danh Chúa vang xa gần. Muôn dân khắp trời bừng reo khúc hân hoan.