XUÂN NAY ĐẾN RỒI
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Xuân nay đến rồi đoàn con hát vang trời, ca mừng xuân tươi nắng vui cùng gió mới. Xuân nay đến rồi đoàn con kính dâng lời chúc mừng Danh Cha phúc ân tràn khắp nơi.

1. Năm mới sang con kính tiến dâng lên đây trái tim cùng hồn xác tâm tư. Xin Chúa thương đổ tràn xuống muôn ơn, cho tháng năm ngày ngày vững tin luôn.

2. Năm mới sang con kính tiến dâng lên thân quyến con cùng bằng hữu anh em. Xin Chúa thương đổ tràn phúc ân thiêng, ban sắc hương của lòng mến vô biên.

3. Năm mới sang con kính tiến dâng lên dân nước con người người khắp nhân gian. Xin Chúa ban một lòng mến trung kiên, luôn sắt son thờ lạy Chúa cao sang.