TRÁI TIM RỰC CHÁY
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Trái tim rực cháy qua đời là tình yêu Chúa. Tình Ngài lớn lao cao vời tựa như đất trời.

1. Thương con nhiều Chúa thương con nhiều chết thân tiêu điều mà tình con đáp bao nhiêu. Thương con nhiều Chúa thương con nhiều trái tim của Ngài lưỡi đồng đâm thấu máu cứu độ tràn tuôn.

2. Trái tim Ngài trái tim quảng đại đã yêu nhân loại và còn yêu mãi không phai. Chúa ơi hãy đổi thay tim này trái tim hoang dại còn đang cứng rắn và lạnh lùng Ngài ơi.

3. Chúa chính là Trái Tim mở rộng trái tim ngọt ngào dạt dào chan chứa yêu thương. Ai là người sống trong cơ cầu với bao u sầu hãy mau tìm đến Chúa sẽ thương ủi an.