CHÚC TỤNG MẸ
Nguyên Kha


1. Mẹ như máng thông ơn Hồng Phúc, Nguồn muôn Phước Lộc Chúa trao Mẹ. Mẹ là Đấng Trung Gian, Ơn Trời tuôn chứa chan! Thiên cung, Thần Thánh kính tôn ca mừng!

2. Mẹ rất Thánh Thiện, ai hiểu thấu? Là Đức Nữ Hòang Diễm Kiều! Là Mẹ Chúa cao quang, cũng là Mẹ chúng con, Thiên cung Thần Thánh kính tôn ca mừng!

3. Mẹ như khóm huệ bên bờ suối, Mẹ như đóa hồng thắm ven trời, Mẹ là ánh trăng thanh, huy hoàng hơn thái dương, vinh quang trời đất Nữ Vương Thiên Đàng!

ĐK. Mẹ là vinh dự của Giê - ru - sa - lem! Mẹ là vinh hiển các Thiên Thần! Mẹ là hoan lạc của chúng con! là niềm Hy Vọng của chúng con!