DÂNG HƯƠNG KÍNH MẸ
Nguyên Kha


1. Cung Kính Dâng Mẹ đây hương trầm ngát thơm! Ngàn trầm nghi ngút bay lên tận Thiên Đường! Muôn câu kinh, Tiếng ca hát Kính dâng lên Mẹ, Khói hương trầm thiết tha dâng, Nguyện cầu Mẹ nhận cho!

ĐK. Đời con ước được như áng hương trầm, hương nhân đức tỏa lan khắp nơi, niềm tin kính không nhạt phai theo tháng ngày, đời dương thế biết bao đẹp tươi! A - vê Ma Ri - a! A - vê Ma Ri - a!

2. Cung Kính Dâng Mẹ muôn hoa lòng chúng con! Muộn phiền, vui sướng con xin hợp dâng về! Bao đau thương, Vẫn Tin Kính Ngước trông lên Mẹ! Nén hương đời thiết tha dâng Nguyện cầu Mẹ ủi an!

3. Như khói hương trầm muôn tâm hồn ngước cao! Lòng thành Dâng tiến Cúi xin Mẹ đoái nhìn! Đây hương kinh ngút bay tới trước Tôn Nhan Mẹ! Với muôn lòng mến tin yêu Nguyện cầu Mẹ chở che!