KÍNH LẠY NỮ VƯƠNG
Nguyên Kha


1. Kính lạy Nữ Vương Đồng Trinh! Mẹ không hề vướng bợn nhơ tội truyền, Sáng hơn ánh trăng dịu êm, Mẹ như hoa dưới Ánh Bình Minh!

2. Tấu lạy Nữ Vương tuyệt luân! Là vinh hiển chốn thành đô Gia - Liêm! Ích Diên hát vang lời ca: Mừng Giai Nhân đến cứu toàn dân!

3. Kính lạy Nữ Vương đẹp xinh! Trạng sư bầu chữa tội nhân lầm đường! Hy Vọng (i) cho đoàn con, Lạy Trinh Vương, Mẫu Thân từ nhân!

4. Ôi Mẹ Chúa muôn quyền uy! Mẹ tươi đẹp, diễm lệ hơn mọi loài, Chính là Nữ Vương trần gian và thiên cung đến muôn ngàn năm!

ĐK. A - Men