ÔI! MẸ TUYỆT VỜI
Nguyên Kha


1. Mẹ Đồng Trinh Ôi Mẹ tuyệt vời! như ánh trời Xuân, như vầng trăng sáng! Mẹ Đồng Trinh Ôi Mẹ tuyệt vời! Diễm lệ trong trắng, Ôi Ma - ri - a!

ĐK. Xin thương con đang còn lầm than! Xin thương con tâm hồn hoang mang, Xin cứu giúp con qua biển đời, Xin dìu con tới bến bình an!

2. Xin Mẹ thương chúng con điêu linh giữa biển trần gian ba thù xông đánh! Xin Mẹ thương chúng con điêu linh mong về Thiên Quốc, Ôi Mẹ từ nhân!

3. Mẹ Đồng Trinh, Nữ Vương cao quang, Ôi Mẹ đẹp xinh, Nữ Hòang Thiên Quốc! Mẹ Đồng Trinh, Nữ Vương uy linh, Ôi Mẹ Thiên Chúa, đoái thương đòan con!