TÌNH CA MUÔN THUỞ
Ngọc Linh

1. Giêsu Người đã đến đây đem niềm tin cho muôn người. Giêsu Người đã đến đây đem tình mến rắc gieo mọi nơi. Bước chân Người duổi dong, khắp nẻo đường trần gian, mỗi dấu chân đi tựa cánh hoa nở rực rỡ. Người đi trong nắng mùa xuân, Người đi trong gió mùa đông trong nỗi khốn cùng của kiếp người hạn hẹp, trong nỗi đam mê của thể xác mong manh. Có một lần Người đã đến đây, Người đã đến đây mang lửa thiêng chiếu soi giòng thế gian.

ĐK. Ôi Giêsu Người đã đi qua cuộc đời. Ôi Giêsu từng bước đơn côi trong âm thầm sẻ chia tấm bánh cho tha nhân. Ôi Giêsu Người đã hiến dâng cuộc đời. Ôi Giêsu còn đó yêu thương còn đó khát khao sống cho mọi người.

2. Giêsu Người là chứng nhân của tình thương cho cõi đời. Giêsu Người là chứng nhân mang tình mến đến cho mọi nơi. Với tấm lòng rộng lớn, với mối tình thủy chung, với nỗi tân tân toan từng bước đăng trình mở lối. Người đi qua những thời gian, Người đi qua hết khổ đau như thác nước nguồn chảy xuôi về biển rộng, Người vẫn say sưa thập tự vác trên vai. Có một lần Người đã đến đây, Người đã đến đây mang tình thương sống cho hồn thế nhân.