DÂNG NỮ VƯƠNG LUYỆN HÌNH
Lm. Phương Anh


1. Nơi vực sâu ngày đêm bao nung nấu, con cầu thay cho tiếng khóc linh hồn. Lời trầm dâng cùng với những hy sinh, ngàn lời kinh dâng Nữ Vương luyện hình.

ĐK. Mẹ, Mẹ ơi, muôn muôn ngàn thương đau, chốn thăm sâu, con thiết tha kêu cầu! Nguyện Mẹ thương cưu mang và sinh ra chốn thiên đường, những đứa con tình thương.

2. Nơi vực sâu ngàn câu ca thống hối, con thầm xin cho hết các linh hồn. Lời trầm dâng cùng với những hy sinh, từng lời kinh trong Thánh lễ hôm nay.