MẸ ĐƯA CON VÀO MÙA XUÂN
Lm. Phương Anh


1. Mẹ đưa con vào mùa Xuân, đưa con vào mùa Xuân. Mùa Xuân có tiếng chim ca ẩn náu nơi Cha hót bài "Tình Ca Mùa Xuân". Mẹ đưa con vào mùa Xuân, đưa con vào mùa Xuân. Mùa Xuân có tiếng Yê-su nói tiếng yêu đương rất lạ, ôi lòng Cha từ nhân.

ĐK. Mẹ ơi xin đưa con vào, xin đưa con vào mùa Xuân. Vì con là đứa bé bước đi trong sương gió lạnh của mùa Đông. Mẹ ơi xin đưa con vào, xin đưa con vào mùa Xuân. Trần gian đầy những nỗi đớn đau, con mong ước về tới quê Mẹ.

CODA. Mẹ đưa con vào, Mẹ đưa con vào mùa Xuân.

2. Mẹ đưa con vào mùa Xuân, đưa con vào mùa Xuân. Mùa Xuân có ánh nắng vinh quang sưởi ấm thân con thơ dại gầy vai nhọc lao. Mẹ đưa con vào mùa Xuân, đưa con vào mùa Xuân. Mùa Xuân có tiếng ru con cất mãi không ngơi của Mẹ câu à ơi, à ơi.