TÂM CA ĐỒNG HÀNH 4
Lm. Phương Anh


1. Đều chân bước với Mẹ ta ra đi, đời dâng hiến có Mẹ còn lo chi! Quyết ra đi xây đắp cho đời nên một trời mới đất mới. Cùng Mẹ yêu thương, đớn đau coi thường. Nhìn tương lai năm hai ngàn sắp tới, cùng dang tay xông vào trong thế giới, quyết dấn thân gieo rắc Tin Mừng cho vạn vạn người nghèo khó. Cùng Mẹ ta đi, khó khăn ngại chi.

ĐK. Ra đi tiến về năm hai ngàn, ta ca vang với Mẹ tiếng rộn ràng. Kiên gan với tình yêu Thiên Chúa, ta lên đường tô đẹp thời gian tuyệt vời.

2. Đều chân bước với Mẹ ta ra đi, đời dâng hiến có Mẹ trong ý chí! Vững đôi chân ta bước bên Mẹ mắt nhìn về thế giới mới. Phục vụ tha nhân, mến yêu Chúa Trời. Nhìn tương lai năm hai ngàn sắp tới, đừng phân chia dân tộc hay tiếng nói, với đôi tay ta thắp lên trăm trăm ngàn ngàn ngọn đèn sáng, dọi vào không gian, xóa tan màn đêm.