MỪNG NGÀY THÁNH MẪU
Lm. Phương Anh


ĐK. Mừng ngày Thánh Mẫu con quyết tâm yêu Mẹ. Mừng ngày Thánh Mẫu con bước đi bên Mẹ. Yêu Chúa Yê-su, Đấng Cứu Độ thế trần, để dọn tâm hồn đón Người trong ngàn năm mới.

1. Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Ma-ri-a. lòng Mẹ đầy dư ân phúc. Ma-ri-a, Mẹ là Đấng Trung gian, dẫn đưa con trên đường lữ thứ trần gian.

2. Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ của Giáo Hội. Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Ma-ri-a, Mẹ là Ánh Sao Mai, sáng soi ai trên đường bóng tối phủ vây.

3. Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ các môn đệ. Ma-ri-a, tình Mẹ ngàn năm tươi thắm. Ma-ri-a, Mẹ đầy đức khoan nhân, xót thương ai tâm hồn khao khát hồng ân.